تماس: 05632223967
  • کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی - خیابان اسدی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی
آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی - خیابان اسدی

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

اقداماتی که در این کلینیک انجام می پذیرد

رزرو اینترنتی نوبت
انجام کلیه نمونه برداری ها

انجام کلیه نمونه برداری ها

انجام کلیه نمونه برداری ها

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز

سونوگرافی تخصصی

سونوگرافی تخصصی

سونوگرافی تخصصی

کالر داپلر

کالر داپلر

کالر داپلر

آنومالی اسکن

آنومالی اسکن

آنومالی اسکن

برنامه حضور سونوگرافی دکتر محمدی

تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/01/14 17:00 - 21:00 2 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/16 17:00 - 21:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/17 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/18 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/19 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/20 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/23 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/24 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/25 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/26 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/27 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/01/28 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/30 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/31 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/02/01 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/02/02 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/02/03 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/02/04 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/02/06 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/02/07 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/02/08 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/02/09 17:00 - 21:00 3 رزرو نوبت